top of page

8. Pitkän- ja lyhyen tähtäyksen suunnitelma.

En ole ainakaan koskaan nähnyt mitään suunnitelmia aiheesta. Onko tehty? Liiton on tärkeää laatia selkeät suunnitelmat tulevaisuudesta. Tämä auttaa sitä keskittymään tärkeimpiin asioihin ja tekemään oikeita päätöksiä.


Suunnitelmat tulee laatia sekä lyhyelle että pitkälle aikavälille, esim. 3 ja 5 vuodelle. Lyhyen aikavälin suunnitelmien avulla liitto voi ratkaista akuutteja ongelmia, kuten pelaajamäärän laskun. Pitkän aikavälin suunnitelmien avulla liitto voi varmistaa, että bridge säilyy tulevaisuudessakin elinvoimaisena harrastuksena.


Suunnitelmat on hyvä pitää esillä, jotta pelaajat voivat seurata yhdeltä asiakirjalta, missä mennään ja onko tullut uusia suunnitelmia. Asiakirjojen pitäminen esillä on yksi kanavista, joista olen puhunut.

1 katselukerta0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page