top of page

Resurssit

Lasten ja nuorten auttamiseksi.

Young Volunteers
Community Service
Teenagers

Koulutetut ohjaajat

Ohjaajamme ovat koulutettuja toimimaan lasten kanssa.

Yhteisöllisyys

Oppilaiden on mahdollista olla mukana ikäluokittain määritetyilla sivuilla, jossa he voivat antaa vertaistukeaan toisille lapsille.

Syrjäytyneitten oppilaitten on helppo liittyä mukaan.

Kysymyksiä opettajille

Pepillä on omat kanavat opettajien ja oppilaitten kanssakäymiseen.

bottom of page