top of page

Mitä Peppi on?

Peppi on vielä toistaiseksi keskeneräinen projekti kansainvälisen bridgen kehittämiseksi ja uusien pelaajien tuomiseksi tämän hauskan ja haastavan pelin pariin.

Peppi on vielä kehityksen alainen eikä se ole käytössä missään.

Peppi tarjoaa alustan oppia bridgeä itsenäisesti, mutta se toimii myös hyvin opettajan työvälineenä bridgen opettamiseksi.

Alusta ja hinnoittelu

Alusta toimii jokaiselle oppilaalle henkilökohtaisena ympäristönä, josta hän voi ryhtyä seuraamaan opetusta, suorittaa tehtäviä, pelata bridgeä tai hengailla kavereitten kanssa. Yhdellä sisään kirjautumisella hän voi käyttää kaikkia ominaisuuksia.

Netissä on valtavasti bridgen ympärillä toimijoita, joitten ominaisuuksia ei kannata ryhtyä tekemään uudelleen, vaan kaikkien Pepissä mukana olevien kanssa on tehty sopimukset niitten liittämiseksi Peppiin. Mukaan on kerätty vain parhaat osapuolet ja kehitys = lisäominaisuuksien hankkiminen jatkuu.

Pepin tavoite on kunnianhimoisesti tarjota lasten ja nuorten opettamiselle, oppimiselle, pelaamiselle ja yhdessäololle ilmainen palvelu, mutta osa kolmannen osapuolten ominaisuuksista on maksullisia. Tämän vuoksi ennen täydellistä sponsorointia/tukea Pepin käyttö tulee maksamaan jonkin verran aikuisille ja teineille. Alle 13 vuotiaille oppiminen pyritään saamaan ilmaiseksi muilta oppilailta saadun tulon, lahjoitusten ja sponsoritukien avulla.

Opettaminen ja oppimateriaali

Opettaminen koostuu videoista, kurssitehtävistä, pelaamisesta ja vertaistuesta. Nykyaikaisin menetelmin melkein kaikki oppimateriaali on saatu monikieliseksi, jolloin jokainen oppilas saa opetusta omalla kielellään.

Peppi tekee oppimisesta hauskaa ja kivoilla tehtävillään se sitouttaa oppilaan käymään koko kurssin läpi ja tämän jälkeen jatkamaan bridgen pelaamista ja kannustaa oppimaan lisää.

Tehtävät

Kaikki tehtävät voidaan suorittaa itsenäisesti ja ne ovat monipuolisia koostuen useista erilaisista ja mielenkiintoisista tehtävänannoista ja alustoista.

Tehtävien avulla kartoitetaan automaattisesti oppilaan osaamista ja oppilaalle annetaan saman oppialueen tehtäviä useasti kunnes tekoäly (AI) havaitsee suorittajan ymmärtävän asian.

Pelaaminen

Kurssien yhteydessä oppilaitten tulee pelata riittävästi uusien asioitten omaksumiseksi. Kilpailujaot noudattavat oppitunneilla annettua tietoa ja suoritukset huomioidaan hänen osaamistasoaan arvioitaessa.

Muille alustan käyttäjille jotkin kilpailut saattavat olla maksullisia.

Vertaistuki

Muut oppilaat ja pelaajat voivat antaa toisilleen vertaistukea sitä varten tarkoitetussa tilassa. Jos joku ei ymmärrä jotain opetusmateriaalissa ollutta, toinen henkilö voi auttaa häntä sisäistämään sen keskustelemalla ja esimerkkien voimalla.

Vertaistukea antamalla ja saamalla luodaan jopa kansainvälisiä ja elinikäisiä ystävyyksiä.

Oppilaan arviointi

Tekoälyn (AI) kehittyminen on antanut mahdollisuuden tarkkailla oppilaitten oppimista ja arvioimaan heitä.

Kun annetut tehtävät arvioidaan tekoälyn toimesta, eikä oppilas pysty  alkeiskurssilla omaksumaan kaikkia piirteitä, hänen pelaajatasokseen voi jäädä aloittelija. Kurssista annetaan myös arviointi, jossa tuodaan esille oppimatta jääneitä piirteitä. Oppilas voi kuitenkin jatkaa kurssitehtävien ja kilpailujen pelaamista kunnes hän on omaksunut kaikki asiat. 

Pelaajatasot määritellään kuten valtavirtaa edustavalla Bridge Base Online (BBO) -pelialustalla: aloittelija, keskinkertainen, edistynyt, ekspertti ja maailmanluokkaa.

Tämä on hyvin tärkä syy PeppiBridgen kehittämiseen:

 

Rekisteröityneet käyttäjämäärät ovat vähentyneet yli 30 % vain seitsemässä vuodessa.

Luvut on poimittu suoraan Maailman Bridgeliitto WBF:n sivuilta ja vakuutamme niitten olevan oikeita.

Molemmat tulosteet (myös alla oleva) ovat vapaasti käytössänne: Voitte tulostaa tai kopioida ne itsellenne.

Alla oleva kirjanen kertoo selkeästi Pepin ominaisuuksista. Nauti interaktiivisesta kokemuksestasi lukien, katsellen videoita, kuunnellen kuinka teksti kääntyy puheeksi ja pelaa vaikka Kahoot peliä, joka on kohdistettu Peruskurssin ensimmäiselle oppitunnille.

Peppi -alusta

Peppi on alusta, jolla sijaitsee kaikki tarvittavat oppimisen elementit samassa paikassa, yhdessä ympäristössä.

Peppi -kanssakäyminen

Alusta tarjoaa erinomaisen työkalun opettajan ja oppilaan kanssakäymiseen. Oppilaille on omia keskusteluhuoneita, joissa he voivat antaa vaikka vertaistukea toisilleen.

Peppi -arvosanat

Oppilaat suorittavat erilaisia tehtäviä, joiden arvosteluun on hyvät elementit.  Kurssin lopussa oppilaille voidaan antaa arvosanat.

Peppi tehtävät

Jokaiselle oppitunnille opettaja antaa oppilaille tehtäviä, jotka toimivat kotiläksyjen tapaan, ja ne täytyy olla tehtynä ennen seuraavaa oppituntia.

Peppi itseopiskelu

Pepissä on liittymät moniin ulkopuolisiin alustoihin, joilla oppilaat voivat opiskella itsenäisesti. Pepissä opiskelu on pitkälle pelillistetty, eli opitaan peliä pelaamalla.

Peppi pelaaminen

Pepissä järjestetään pelejä jatkuvasti, jolloin oppilaat voivat itsenäisesti harjoitella kilpapelaamista.

Pelillistäminen sitouttaa oppilaat aiheeseen.

Pelillistäminen opettaa parhaiten.

Pelillistämisellä kurssin keskeyttämiset ovat minimaaliset.

Pelillistämisen avulla oppilaat yleisesti jatkavat harrastamistaan.

bottom of page